A sajópálfalai Kenethozókról elnevezett női monostor

Kenethozók monostor

A Miskolci Egyházmegye monasztikus szerzetesközösségét 2013-ban alapította dr. Orosz Atanáz püspök. A monostor egyházmegyei jogú, vagyis jogilag a mindenkori püspök fennhatósága alatt áll.

Szerzetesközösségünk Sajópálfalán a 2016-ban fölszentelt monostorban kapott helyet, amit a Szent Kenethozók pártfogása alá helyeztek a jelenlévő szertartást végző főpapok. A kenethozó asszonyok, akik az Úr föltámadásának első tanúi, az örömhírt elsőként adták tovább a tanítványoknak. Így állnak példaként előttünk, hogy mi is tegyünk tanúságot az üdvösségtörténet nagy eseményéről és életformánk révén elmélyedjünk ebben a misztériumban és így váljunk jellé a világban.

A szerzetesi életre a felkészítést külföldön kaptuk, a franciaországi bizánci rítusú kármelben és a lembergi sztudita görögkatolikus monostorban. Három évet a dámóci Feltámadás monostorban töltöttünk Sajópálfalára való költözésünk előtt.

Az új monostor hét nővér befogadására alkalmas és egy vendégszoba biztosítja a lehetőséget az érdeklődőknek, imádságos csendre vágyóknak, hogy bekapcsolódjanak a közös imádságokba.

Napjainkat a zsolozsma végzése, a kétkezi munka határozza meg a testvéri közösségben, a keleti monasztikus eszmény szellemében.

"A keleti szerzetesség – azzal a szándékkal, hogy Isten végleges színelátásának várásával átformálja a világot és az életet – előnyben részesíti a megtérést, az önmegtagadást, a szívbeli töredelmet; a hészükhia, azaz a belső béke keresését; a szüntelen imádságot, a böjtöt és az éjszakai virrasztást, a lelki harcot és hallgatást, az Úr jelenléte fölötti húsvéti örömöt és végső eljövetelének várását, az önátadást és a vagyonról való lemondást, ahogy ezt egy kolostor szent közösségében vagy a remeteség magányában megélik." (Szent II. János Pál pápa: Vita consecrata, 6)


Aki a szerzetesi életformára érez hivatást, bátran keressen meg bennünket!